Alarmopvolging - Eagle Security Dordrecht bv

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Alarmopvolging


* 24 uur inzetbaarheid
* Voor bedrijven en particulieren

Ook binnen onze regio wordt er zo’n slordige 2500 keer per jaar ingebroken.
Het wordt steeds belangrijker om uw bedrijf of woning goed af te sluiten en de aanschaf van een alarmsysteem te overwegen. Maar wie gaat er kijken als het alarm afgaat? Vaak gebeurt er iets tijdens de nachtelijke uren, u bent niet de buurt of op het moment dat u op vakantie bent. Steeds vaker wordt geweld toegepast, ook bij inbraken. Niet ondenkbeeldig dat de sleutelhouder, die normaal uw buurman of een goede kennis is, geconfronteerd met geweld. De risico’s, letsel en de angst waarmee uw goedwillende kennis wordt geconfronteerd is onvoorstelbaar.Als beveiligingsorganisatie hebben wij ons vooral gericht op alarm - en calamiteitenopvolging. Onze medewerkers staan voortdurend in contact met onze meldkamer, die adequaat zal reageren op escalaties.
Onze medewerkers worden aangestuurd op situaties waarvoor ze zijn opgeleid. Zij zullen de oorzaak van het alarm wegnemen en zorgdragen dat uw belangen worden behartigd. Eventuele (braak) sporen worden veiliggesteld en indien mogelijk de daders aangehouden. Snelheid en plaatselijke bekendheid is in ons werk van essentieel belang. Het uitbesteden van de zorg ten aanzien van uw alarmsysteem is zeker het overwegen waard. Betrouwbaarheid, discretie, permanente bereikbaarheid van onze organisatie, een 24 uur inzetbaarheid van onze dienst Alarmopvolging alsmede het wegnemen van de risico’s ten opzichte van u of uw kennissen zijn steekhoudende argumenten.

Discretie van uw eigendommen is geborgd, evenals het noodzakelijk vertrouwen in onze, zeker voor deze
dienst geselecteerde medewerkers.

Over onze tarieven doen we niet geheimzinnig.

Tarieven

We berekenen een jaarabonnement :
* Bedrijven - € 225,00
Jaar abonnement 2e object - € 125,00
* Woningen - € 120,00

Gedurende 365 dagen per jaar bent u voor de abonnementskosten verzekerd van een snelle reactie als er toch iets gebeurd.
Zijn er geen alarmeringen dan ook geen bijkomende kosten.

Daarnaast berekenen we per alarmopvolging een vast tarief :

* Dordrecht - € 40,50
* Zwijndrecht, Papendrecht - € 41,00
* Sliedrecht, H.I.Ambacht, Alblasserdam en Oud Alblas - € 42,50
* Ridderkerk, Hardinxveld - € 43,00
* s'Gravendeel e.o. - € 47,50


Per alarmopvolging wordt een uur gereserveerd. Normaal kan een melding binnen deze periode worden verwerkt.
Bij storingen, snelkraken, brand en dergelijke kan de verwerking van de melding veel langer gaan duren.
Hiervoor hanteren wij een zogenaamd vervolgtarief.

* Vervolgtarief per uur, afgerond op halve uren : € 38,00


De facturatie van het jaarabonnement geschiedt vooraf, de opvolging per maand achteraf. Met goede afspraken
ten aanzien van afmelden van bijvoorbeeld bedieningsfouten kunnen de kosten beperkt blijven.
Omtrent procedures zullen wij u bij een eventuele contractvorming nader informeren.

- Alle tarieven zijn exclusief BTW en gelden tot 1 januari 2017. - 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu